"Iedereen met een beperking heeft recht op een gewoon leven."

Daarom werk ik ook als persoonlijk assistent bij zorg- en hulpbehoevende mensen. Op die momenten wordt GEEN THERAPIE gegeven.

Als persoonlijke assistent kan ik hulp bieden op de volgende domeinen:

ALS ASSISTENT KAN IK HULP BIEDEN OP DE VOLGENDE DOMEINEN:

 • Huishoudelijke taken (koken, opruimen, enz.)
 • Lichamelijke taken (wassen en aankleden, eten geven, enz.)
 • Verplaatsingen (boodschappen of andere verplaatsingen, enz.)
 • Dagactiviteiten (begeleiden bij uitstappen, enz.)
 • I.C.T. ondersteuning (Mailen, chatten, Skypen, Facebook, enz.)
 • Administratie (opvolgen dossiers, contact opnemen met het VAPH, VSB, FOD of andere overheidsinstanties , papieren inscannen, uitprinten, klasseren, enz.)
 • Globale individuele ondersteuning een 1 op 1 begeleiding die ruimer is en meerdere levensdomeinen kan omvatten. Coaching van de persoon met een beperking en/of zijn omgeving. 
 • Agogische, pedagogische of orthopedagogische begeleiding of ondersteuning van de persoon met een handicap en zijn/haar ouders (aanvaarding van en omgang met de handicap, zelfredzaamheid, assertiviteit, opbouw van een sociaal netwerk, toekomstplanning, enz.)
 • De hulp kan zowel van praktische, inhoudelijke als organisatorische aard zijn. 

"Iedereen met een beperking heeft recht op een gewoon leven."

Daarom werk ik ook als persoonlijk assistent bij zorg- en hulpbehoevende mensen. Op die momenten wordt GEEN THERAPIE gegeven.

Als persoonlijke assistent kan ik hulp bieden op de volgende domeinen:

ALS ASSISTENT KAN IK HULP BIEDEN OP DE VOLGENDE DOMEINEN:

 • Huishoudelijke taken
  (koken, opruimen, enz.)
 • Lichamelijke taken
  (wassen en aankleden, eten geven, enz.)
 • Verplaatsingen
  (boodschappen of andere verplaatsingen, enz.)
 • Dagactiviteiten
  (begeleiden bij uitstappen, enz.)
 • I.C.T. ondersteuning
  (Mailen, chatten, Skypen, Facebook, enz.)
 • Administratie
  (opvolgen dossiers, contact opnemen met het VAPH, VSB, FOD of andere overheidsinstanties , papieren inscannen, uitprinten, klasseren, enz.)
 • Globale individuele ondersteuning een 1 op 1 begeleiding die ruimer is en meerdere levensdomeinen kan omvatten. Coaching van de persoon met een beperking en/of zijn omgeving. 
 • Agogische, pedagogische of orthopedagogische begeleiding of ondersteuning van de persoon met een handicap en zijn/haar ouders (aanvaarding van en omgang met de handicap, zelfredzaamheid, assertiviteit, opbouw van een sociaal netwerk, toekomstplanning, enz.)
 • De hulp kan zowel van praktische, inhoudelijke als organisatorische aard zijn.  

"Iedereen met een beperking heeft recht op een gewoon leven."

Daarom werk ik ook als persoonlijk assistent bij zorg- en hulpbehoevende mensen. Op die momenten wordt GEEN THERAPIE gegeven.

Als persoonlijke assistent kan ik hulp bieden op de volgende domeinen:

ALS ASSISTENT KAN IK HULP BIEDEN OP DE VOLGENDE DOMEINEN:

 • Huishoudelijke taken (koken, opruimen, enz.)
 • Lichamelijke taken (wassen en aankleden, eten geven, enz.)
 • Verplaatsingen (boodschappen of andere verplaatsingen, enz.)
 • Dagactiviteiten (begeleiden bij uitstappen, enz.)
 • I.C.T. ondersteuning (Mailen, chatten, Skypen, Facebook, enz.)
 • Administratie (opvolgen dossiers, contact opnemen met het VAPH, VSB, FOD of andere overheidsinstanties , papieren inscannen, uitprinten, klasseren, enz.)
 • Globale individuele ondersteuning een 1 op 1 begeleiding die ruimer is en meerdere levensdomeinen kan omvatten. Coaching van de persoon met een beperking en/of zijn omgeving. 
 • Agogische, pedagogische of orthopedagogische begeleiding of ondersteuning van de persoon met een handicap en zijn/haar ouders (aanvaarding van en omgang met de handicap, zelfredzaamheid, assertiviteit, opbouw van een sociaal netwerk, toekomstplanning, enz.)
 • De hulp kan zowel van praktische, inhoudelijke als organisatorische aard zijn. 

   

zij gingen je voor

Zij gingen je voor

Verder in het aanbod

Verder in het aanbod

Verder in het aanbod

  eens
  samen
  zitten?

   eens
   samen
   zitten?